Mer om verksamhet

MER OM VÅR VERKSAMHETHarvik vänder sig framförallt till personer med psykossjukdomar, men även till de som har andra psykiska funktionshinder, som t ex personlighetsstörning med utåtagerande beteende.

Somatiska sjukdomar hos patienten är inte heller något hinder då vi har medicinskt utbildad personal även inom detta område.


Vi tar också emot placeringar med dubbeldiagnoser (psykiska funktionshinder/missbruk), LPT- och LRV-permitterade, samt placeringar jämlikt LVM § 27.


Då vi har hiss (och handikappanpassat till alla våningsplan) och handikappanpassade lokaler är också personer med rörelsehinder välkomna på Harvik.